Terräng is an artistic practice. The goal is to investigate visual art in the field of interventions in public space.

Christel Lundberg, tog examen MA i Creative producer, Malmö högskola 2003, och har sedan dess arbetat med konst i förhållande till samhället, som Koloniträdgården på S:t Knuts torg och Outdoor Library, organiserat konstprojekten Artbus 2012 och Plattformen, 2013, konst i stadsdelar i Skåne och med den nyligen startade organisation Plattform i samarbete med Pepe Viñoles. Arbetar med konstprojektet Folkets Minnesbilder, ett samarbetsprojekt med Emma Gunnarsson där folk i stadsdelar förmedlar sin egen platsens historik via sina privata fotoalbum. Ett annat konstprojekt som initierats av Christel Lundberg är Frukto Paradizo i samarbete med Sabina Jallow, där kvittenträd planteras på den offentliga platsen som bärare av tid och kultur. Har bl.a. deltagit i projektet Green Island, Amaze i Milano, Posters of Radiant Optimism, ett affischprojekt som visades på YNKB, Köpenhamn och på Messhall, Chicago Senaste utställningar Form/Designcenter, Malmö, Galleri Fjaltring, Jylland, Galleri Rostrum, Galleri 21, Konstföreningen Aura, Lund, Malmö Konstmuseum och Ystads konstmuseum. Arbetar på Mediaverkstaden, en kollektivverkstad för konstnärer och kulturtidskrifter, bl.a. med konstgalleri på nätet, multipel.nu (http://www.multipel.nu/)

För mer info: http://www.christellundberg.se samt http://www.terrang.nu

 

Christel Lundberg, graduated as MA in Creative Production, Malmö University 2003, and works with art in relation to society, as Allotment Garden at St. Knuts Square and Outdoor Library, organized collaborative art projects as Artbus 2012 and Platform, in 2013, and the newly upstarted organisation Plattform in collaboration with Pepe Viñoles. People’s Memories, a collaboration project with Emma Gunnarsson, is a project which started as an investigation of residential areas in suburbs and is based on personal stories and snapshots and photos where residents in neighborhoods conveys his own site’s history through their private photo albums. A newly upstarted project with living sculptures called Frukto Paradizo, in collaboration with Sabina Jallow, where quince trees are planted in public places as bearer of time and culture. Has participated in the project, Green Island, Amaze in Milan, Posters of Radiant Optimism, a poster project that appeared on YNKB, Copenhagen and at the Mess Hall, Chicago Recent exhibitions Form / Design Center, Malmö, Gallery Fjaltring, Jutland, Gallery Rostrum, Gallery 21, Art Association Aura, Lund, Malmö Art Museum and Ystad Art Museum. Project leader at Mediaverkstaden, a collective workshop for artists and cultural publications, including an art gallery online, multipel.nu (http://www.multipel.nu/).

For more info: http://www.christellundberg.se and http://www.terrang.nu

 

För kontakt info@christellundberg.se