Videookumentation från G.R.O.W.grow-700x580
SKÅNE SOCIAL ART FORUM – Utopi Station

7/5-9/5 2004 Konstutställning på Stortorget i Lund
Deltagare
Thorbjørn Reuter Christiansen, konstnär, Berlin
TRansnational Republik, Konstnärsgrupp, Berlin
Spacecampaign,E. Nyman, Performance- konstnär/ skådespelare, Köpenhamn
V3TO, Nätverk, Köpenhamn
Katja Aglert, Konstnär, Stockholm
Public Globality Gardens,Konstnärsgrupp, Malmö
Jona Elfdahl,Konstnär, Göteborg
Gunnar Krantz,Konstnär/serietecknare, Malmö
Adam Kästel,Konstnär, Malmö
Kamilla Rydahl,Konstnär, Malmö
SOC.Stockholm,Konstnärsgrupp, Stockholm

 

 

G.R.O.W. är ett sätt att undersöka gräsrotsdemokrati med konstnärlig metod. Gräsrotsdemokrati är både något som krävs via de internationella avtal som Sverige och svenska städer lokalt har skrivit under, ex Lokala Agenda 21, samt de samarbeten som har slutits med andra länder för att skapa ett hållbart samhälle. På alla nivåer, från medborgare och profession till förvaltningar och politiska institutioner, ska vi alla arbeta för att utveckla en balans mellan miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter.

G.R.O.W. är ett samarbete mellan konstnär/kreativ producent och landskapsarkitekter och landskapsingenjör på SLU i Alnarp. De som skapar våra stadsrum de som kommer att arbeta med gräsrots-demokrati. Detta arbete har påbörjats utan att egentlig förståelse för vad gräsrotsdemokrati är, vilka metoder som ska användas och hur man vinner bästa lösningar utav det. Det behövs metodutveckling och förståelse och det är för att intiera en sådan diskussion som G.R.O.W. görs.

G.R.O.W. uppmanar folk att delta i aktionen genom att skänka möbler som de inte behöver till konstaktionen. Dessa möbler kommer att utgå från de fasta bänkrader som redan finns på torget, och placeras i rader som dem men med den skillnaden att de utplacerade möblerna inte är fastsatta i marken. Det är möbler som går att flytta runt på torget hur man vill.

G.R.O.W uppmanar folk att delta i aktionen genom att själv möblera Stortorget. Ett stort problem med stadsrummet är att det är skapat mer efter givna mallar, effektivitetstänk och förutfattade meningar än efter mänskliga behov. Dessa förutfattade meningar finns såväl på offentliga förvaltningar som hos ”gräsrötterna” i staden. Vi vill genom att placera ut det som är direkt opraktiskt, ovanligt och som kanske anses tokigt och fult, direkt konfrontera de känslor och åsikter som då uppstår. Vi vill skapa diskussionen om vad som verkligen är möjligt och omöjligt att göra med stadsrummet. Och vi vill att fler människor är med i denna processen.

G.R.O.W. konfronterar konsumtion och design genom att använda återvinningsmaterial för att inreda Stortorget samt att förbipasserande själva får ”inreda” som de vill. Detta för att ”öppna upp” för förståelse för konst något som är mycket viktigt idag, samt att ge en motkraft till kommersiella avsikter, något som är viktigt för demokratin.G.R.O.W. arbetar med att skapa ett medborgerligt ansvar samt att kommunala institutioner och förvaltningar samt politiska instanser underlättar medborgarnas möjligheter att påverka. G.R.O.W. är ett sätt att betona att visioner om urban planering ska gå hand i hand med gräsrotsdemokrati på ett rimligt och balanserat sätt. G.R.O.W. är ett sätt att undersöka hur man gör gestaltningar som är visionära helheter skapade av ett fåtal som har kompetens och makt att påverka, och samtidigt göra dessa gestaltningar så öppna att medborgare kan fylla dessa gestaltningar med egna individuella lösningar, så att det individuella inte ändrar visionen och helheten utan tillför något till den.

G.R.O.W. är en aktion som återgår till kretsloppet via Återbyggdepån (SYSAV) efter utställningens slut. Kvar finns dokumentation och våra och andras minnen av hur det kändes.