The Honey Bee Choir, Christel Lundberg/Peter Dacke, installation, Malmö 2015Honey-Bee-Choir1

 The Honey Bee Choir installerades en bit från lekplatsen, belägen bakom kasinot i Kungsparken och var en tillfällig offentlig installation.

Verket presenterades i konstprojektet ”Dold konst”, Slottsparken och Kungsparken, Malmö, 2015 arrangerad av konstnärsdrivna föreningarna Meteor/ Artpit. 

Tre kolonner bestående av polykroma plasthinkar krönta av halmkupor, ämnade för bisvärmar, skapade ett rum och etablerade tankar om pollinering i staden! Vi ville sudda ut gränserna mellan artefakt och natur. 

Honey-Bee-Choir_2

 Mer info: http://honeybeechoir.blogspot.se

och www.terrang.nu