Plattform 2015

plattform 2015

PLATTFORM 2015 – Konst på fältet! drevs av den ideella föreningen Plattform, Malmö i samarbete med boende på Nydala i Malmö och boende på Koppargården i Landskrona. Vi vill verka för att konstnärer med intresse för att arbeta i det offentliga rummet ska få möjlighet att göra det tillsammans. Syftet är både att skapa interaktivitet inom gruppen av bildkonstnärer och att vi får medverkande aktörer som inte är professionella.

Plattform 2015 ville att konst görs i stadsdelar där den normalt inte når ut till medborgarna på samma sätt som i centrum. Projektet ville nätverka för att skapa långsiktiga kontakter mellan bildkonstnärer och boende. Plattform arbetar i särskiltproblematiska bostadsområden, ofta i de s.k. miljonområdena, där självbilden och samhällets och medias bild är negativ, vilket i sig ofta skapar en lika negativ spiral med spin-off effekter.

I februari deltog Plattform i ett seminarium om konstinterventioner i det offentliga rummet.

Mer info: plattform15.blogspot.se

moderna

gfj1696