Plattform 2016

  Plattform i samarbete med Tania Ruiz Gutierrez, The Missing Picture, Nydala 25 augusti 2016

  Plats: Nydalaparken, på väggen bakom Coop Nydala i Malmö
  Tid: Torsdag 25 augusti kl 19-21
  Det konstnärsdrivna kollektivet Plattform har sedan 2011 gjort interventioner på Nydala.
  Nu återkommer Plattform tillsammans med Tania Ruiz Gutiérrez med videoinstallationen The Missing Picture som under en kväll projicieras i Nydalaparken på en vägg bakom Coop på Nydala. Fyra målningar på metall pryder det offentliga rummet. Spåren av en femte målning, som har försvunnit, är fortfarande närvarande. När Plattform inviterade Tania Ruiz Gutiérrez att göra en tillfällig installation på Nydala, valde hon att belysa och upphöja dessa fem målningar. Hon gör detta med videoprojektioner som under en kväll ger liv åt dessa olika landskapsmotiv från Malmö. Verket har gjorts i samarbete med barn från Nydala fritidsgård.
  Tania Ruiz Gutiérrez
  Tania Ruiz är utbildad filmare och har arbetat huvudsakligen som konstnär i två decennier. Hon är också forskningsprofessor på Paris Universitet VIII. Nya former av interventioner i det offentliga rummet är i fokus för hennes akademiska och konstnärliga forskning. Hon har producerat flera tillfälliga installationer internationellt samt gjort videoinstallationen Annorstädes-Elsewhere på Malmö Centralstation. Hon arbetar för tillfället med ett permanent virtuell offentligt verk för Örebro stad, som kommer att slutföras vintern 2017.
  Plattform
  Plattform är en konstnärsdriven organisation som arbetar med urbana interventioner särskilt i Miljonområden, det gemensamma beteckningen för det ambitiösa byggprojektet i Sverige mellan 1965 och 1974 för att alla skulle få ett hem till rimligt pris. Plattform är baserat i Malmö och driver projekt främst i Skåne. Plattform organiseras av Christel Lundberg och Pepe Viñoles. Plattform har samarbetat med konstnärerna Ariel Alaniz, Peter Dacke, Jukka Värelä samt filmare Alejandra Correa Pizarro och fotograf Gabriel Flores Jair.
  Plattform drivs med stöd av Kulturrådet, Region Skåne, Malmö Stad, Moderna Museet i Malmö, Nydala fritidsgård, Mötesplatsen Café Nydala, MKB och Mediaverkstaden Skåne
  plattform15.blogspot.se
  Karta: http://korturl.com/plattform
  —————–
  In English:
  The artist-run collective Plattform regularly intervenes in the neighbourhood of Nydala. Platform now returns with Tania Ruiz Gutiérrez videoinstallation The Missing Picture, which will be screened during an evening in Nydalaparken on a wall behind Coop at Nydala. Four paintings on metal adorn the public space. The trace of a fifth painting, which has disappeared, is still present. When Plattform invited Tania Ruiz to propose an ephemeral installation in Nydala, she has chosen to enlighten and ennoble these 5 paintings with original video projections.This piece was made in collaboration with children from Nydala fritidsgård.
  Tania Ruiz Gutiérrez
  Initially educated as a film-maker, Tania Ruiz has been working mainly as a visual artist for nearly two decades. She is also a research professor at the University of Paris 8. New forms of intervention in the public space is the main focus of her academic and artistic research. She has signed several ephemeral installations internationally and is the author of ’Annorstädes’, the video installation in Malmö Central Station. She has also been commissioned a virtual permanent public artwork for the city of Orebro, to be released next winter in 2017.

  Plattform is an artist-run initiative that works with urban interventions especially in neighborhoods developed in Sweden, the so-called The Million programme, which is the common name for an ambitious public housing programme implemented in Sweden between 1965 and 1974 to make sure everyone could have a home at a reasonable price . Plattform is based in Malmö and runs project mostly in Skåne. Plattform is organised by artists Christel Lundberg and Pepe Viñoles. Plattform have collaborated with artists Ariel Alaniz, Peter Dacke, Jukka Värelä and filmmaker Alejandra Correa Pizarro and photographer Gabriel Flores Jair.

  Plattform is supported by Swedish Arts Council, Region Skåne, Malmö Stad, Moderna Museet i Malmö, Nydala Fritidsgård, Mötesplatsen Café Nydala, MKB och Mediaverkstaden Skåne

  plattform15.blogspot.se
  Map: http://korturl.com/plattform