Följ oss på bloggen!

PLATTFORMEN
Plattform drivs av Christel Lundberg och Pepe Viñoles. Projektet vill skapa en plattform för personliga möten mellan bildkonstnärer och boende runt om i Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg och Landskrona. Plattform besöker platser där de har bjudits in för att tillsammans med boende utforma nya tankar kring stadsdelens offentliga miljö. Vi vill på detta sätt möta människor som inte annars naturligt söker sig till kulturinstitutioner och galleri.

Projektledning: Christel Lundberg & Pepe Viñoles.

Christel Lundberg, är projektledare/konstnär. Hon har arbetat med produktion av konst både inom och utom gallerier. Har arbetat med utomhusprojekt i stadsrummet sedan 2000. Har en Master i kulturproducent vid  K3, Malmö högskola. Har arbetat med utställningsverksamhet på Galleri 21 samt Galleri Rostrum i ett flertal år.

Pepe Viñoles, projektledare/konstnär. Han har arbetat som kurator och med produktion av konstutställningar i Sverige och utomlands, och under många år som medarbetare på Internationella Poesidagarna i Malmö. Han är utbildad vid Konstfackskolan i Stockholm och Konstakademin i Montevideo. Medlem i Galleri Rostrum sedan 2004.

afiche-plattform-580

PLATTFORMEN 2013 – Konst på fältet! drevs av Christel Lundberg och Pepe Viñoles via det konstnärsdrivna Galleri Rostrum i Malmö i samarbete med Kulturcentrum Skåne och boende på stadsdelar i Skåne. Vi ville med projektet skapa en plattform för personliga möten mellan bildkonstnärer och boende på Drottninghög, Helsingborg, Nydala, Malmö, Norra Fäladen, Lund, samt Koppargården, Landskrona. Plattformen besökte platser där de hade bjudits in för att tillsammans med boende utforma nya tankar kring stadsdelens offentliga miljö. Vi ville på detta sätt möta människor som inte annars naturligt söker sig till kulturinstitutioner och gallerier.

Vi flyttade ut galleriet som imaginärt rum till stadsdelarna, för att sedan i dokumentär form föra det till centrala delar av städerna.

Genomförande: Projektets genomförandetid var hösten 2013. Innan slutförandefasen och direkt produktion, gjordes en gedigen förproduktion där vi diskuterade idéer, platser och genomförande. Vi sökte kontakter på de olika platserna i Skåne och fick träffa aktörer på stadsdelarna. Vi tog också kontakt med boende och lokala föreningar. Samarbetet med de kommunala bostadsföretagen och andra lokala organisationer var mycket viktigt och de var behjälpliga med praktiska saker som el och lokaltillgång samt kontakt med boende. Allt arbete dokumenterades med hjälp av en stillbildsfotograf och två filmare.

I Helsingborg visades det dokumentära materialet från Drottninghög utanför Dunkers kulturhus, Helsingborg, 29 augusti 2013. I Malmö visades det som gjorts på Nydala på Västergatan under Galleri natten 28 september 2013.

I Landskrona visades det dokumentära materialet på Kulturnatten på Rådhustorget 11 oktober. Sista centrala visningen av materialet skedde i Lund under Konstkväll Lund på Mårtenstorget, 19 oktober, i samarbete med Konstföreningen Aura.

plattform_kopparga_rden Stillbilder: © 2013,Gabriel Flores Jair
Filmare: Klara Levin & Alejandra Pizarro Correa

Följ oss på bloggen: http://plattform15.blogspot.se Plattform är ett projekt gjort av konstnärsdrivna Galleri Rostrum i samarbete med Kulturcentrum Skåne, med stöd av Region Skåne, Malmö stad, Landskrona stad, Helsingborgs stad, Malmö Kommunala Bostadsbolag, Helsingborgshem, Landskronahem, Lunds Kommuns Fastighets AB, Idé A Drottninghög, ABF, Mediaverkstaden Skåne, Quick Print och MEKON konferensteknik.Press och information:
http://hd.se/helsingborg/2013/08/12/vi-jobbar-lekfullt/
http://helsingborg-hbg.blogspot.se/2013/08/konst-pa-faltet-plattform-2013.html
http://www.mynewsdesk.com/se/helsingborg/pressreleases/konst-paa-faeltet-plattform-2013-892488