The Honey Bee Choir, 2013

thehoneybeechoir-D-HOG

Peter Dacke och Christel Lundberg
Den interaktiva kören BII/The interactive choir BII

BIII…Temat är ljuden från ett bisamhälle. Arbetsbinas vingljud kan spänna över flera oktaver, om de blir provocerade ljuder en högre ton. Drönarnas ton är betydligt mörkare. Drottningen har en mycket hög ton strax innan svärmningen, som hon kommunicerar blivande drottningar, som fortfarande är kvar i sina celler. De blivande drottningarna har i sin tur en mycket mörk ton med vilken de svarar drottningen.

In English:
BIII … The theme is the sound of a hive. Working bees wing sounds can span several octaves, if they provoked a higher tone will sound. Drones tone is considerably darker. The Queen has a very high note just before swarming, as she communicates aspiring queens, who are still in their cells. The aspiring queens in turn has a very dark tone with which they answer the queen.

Honey Bee Choir mer info

Honey Bee Choir på YouTube