Honey-Bee-Choir960x350

 

Peter Dacke och Christel Lundberg deltar med verket The Honey Bee Choir i konstprojektet ”Dold konst” som äger rum i Slottsparken och Kungsparken, Malmö, 13 juni – 12 september och som arrangeras av konstnärsdrivna föreningarna Meteor/ Artpit.
Tre kolonner bestående av polykroma plasthinkar krönta av halmkupor, ämnade för bisvärmar, skapar ett rum och etablerar tankar om pollinering i staden! Vi vill sudda ut gränserna mellan artefakt och natur.
Verket är installerat en bit från lekplatsen, belägen bakom kasinot i Kungsparken.
Projektet The Honey Bee Choir drivs av konstnärerna Peter Dacke och Christel Lundberg.
Mer info om The Honey Bee Choir: http://honeybeechoir.blogspot.se
Mer info om Dold Konst/Hidden Art 2015: http://doldkonst.blogspot.se/